Aktualności

W Rudzie Śląskiej rozpoczęła się finansowana przez miasto akcja czipowania psów.

Rozpoczęcie w tym roku bezpłatnej akcji czipowania psów jest jednym z założeń przyjętego w marcu przez Radę Miasta programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Powszechny obowiązek czipowania psów zakłada też przygotowywany przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Ruda Śląska w tym roku przeznaczy na akcję prawie 119 tys. zł, co pozwoli na oznakowanie 4 tysięcy psów.

Więcej…

 

Obradowało Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”

 

25 maja br., w budynku hali sportowej MOSIR przy ul. Kłodnickiej 95, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków najwyższego organu Spółdzielni. Na zebranie przybyło w sumie 128 członków spośród 1923 uprawnionych do wzięcia w nim udziału.

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej, Dariusz Potyrała. Poinformował, że zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Następnie przystąpiono do wyboru prezydium zebrania, a w dalszej kolejności komisji skrutacyjnej i uchwał. Przyjęto porządek obrad, uzupełniony przez wniesione przez członków sprawy i projekty uchwał, który zawierał w sumie 22 punkty. Na zebraniu głosowano 16 uchwał, których treść przedstawiamy wewnątrz numeru. Bardzo ważnym momentem zebrania były wybory do Rady Nadzorczej, organu sprawującego kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.